Qualitätspolitik

 

A Társaság vezetése elkötelezi magát a minőség fenntartása és folyamatos javítása mellett. A minőség alapfeltétele vevőink megelégedettségének és Társaságunk üzleti sikerességének. A minőségpolitika a Társaság minden munkatársára érvényes.
 

Célunk, hogy a Társaság szakmai hírneve biztosítsa partnereink tartós bizalmának elnyerését, minőségképességünk és versenyképességünk megőrzését és folyamatos javítását.

Elköteleztük magunkat a jogszabályi és szerződéses követelmények teljesítésére.

Tevékenységünk színvonalának állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése jelent megbízható alapot a vevői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, illetve folyamatosan továbbfejlesztjük a NATO AQAP 2110:2016 vonatkozó előírásainak megfelelően.

A Társaság vezetése évente konkrét minőségcélokat határoz meg és tesz közzé.

Célkitűzéseink teljesítése minden munkatársunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. Ehhez biztosítjuk

 • a munkaterületük gyakorlati követelményeinek betanulását, 
 • a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését, 
 • szakmai fejlődésük lehetőségét.
   
Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük
 • a minőségi elvárások teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítását,
 • a minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését és
 • a rendszeres minőségügyi képzést,
   
 • valamint a termékek hozzáadott érték tartalmának a növelését.
   
Minőségfilozófiánk
 • a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási munkában,

 • minden munkatársunk felelős a maga által végzett munka minőségéért,
 • a vevői megelégedettség munkánk egyik legfontosabb mérőszáma, melyet

  az általunk végzett folyamatok figyelemmel kísérésével és mérésével,

  folyamatos fejlesztésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni,

 • a hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk.

 

Várpalota, 2019.02.08.